Tầng 11, 36 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu I, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Thị trường hàng hóa

Trên thế giới, giao dịch hàng hóa là kênh đầu tư đã có lịch sử hàng trăm năm và rất tiềm năng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch và bảo hiểm, phòng ngừa những rủi ro biến động giá trên thị trường hàng hoá.

Nếu trước đây, giao dịch hàng hoá được thực hiện trên phương diện vật lý, thì hiện nay, hầu hết hoạt động mua bán hàng hoá được thực hiện trực tuyến. Phương thức giao dịch hàng hoá này sẽ cung cấp các dịch vụ liên kết chuỗi giá trị sản phẩm (nông dân – nhà sản xuất, chế biến – nhà cung cấp – nhà đầu tư và ngân hàng), thúc đẩy các hoạt động giao thương trở nên nhanh chóng, thuận lợi và là công cụ để bảo hiểm giá nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất.

Đây được coi là kênh đầu tư tài chính còn mới, nhiều cơ hội, tiềm năng và cũng là thách thức cho các nhà đầu tư, các nhà sản xuất hàng hoá tại Việt Nam.

Alpha sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tiếp cận được thị trường hàng hóa một cách nhanh chóng từ đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi và quan trọng là giúp khách hàng chọn được công ty môi giới uy tín để tìm hiểu giao dịch 

Giao dịch phái sinh là gì?

Là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị của các tài sản cơ sở khác nhau như tài sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu (giấy tờ có giá) – bản thân nó không có giá trị nội tại. Công cụ phái sinh có thể được sử dụng với nhiều mục đích bao gồm: phòng vệ, đầu cơ, tiếp cận với các tài sản hoặc thị trường khó giao dịch.

Hàng hóa phái sinh: Hàng hóa phái sinh là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua/bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai và được các Sở giao dịch hàng hóa quy định tiêu chuẩn

Lĩnh vực khác